Политика на защита на личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта www.phlebodia.bg

 

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща innotech_bulgaria@abv.bgна администратор: ТП ЛАБОЛАТОАР ИНОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛ (LABORATORY INNOTECH INTERNATIONAL), ЕИК 131241460, адрес гр. София, р-н Слатина, кв. Изток, ул. д-р Любен Русев 22, ап.3
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка
 • Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване.
 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Личните данни, предоставени чрез контактната форма в уеб сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица; 
 • НЕ се използват за профилиране;
 • НЕ се използват за директен маркетинг;
 • Се изтриват в тримесечен срок.
 

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до личните данни;
 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
 • Да правите възражения срещу обработването на данните;
 • Право на преносимост на данните.
 

Когато изпратите запитване чрез контактната форма, намираща се на сайта www.phlebodia.bg Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

img

НАШИТЕ СЪВЕТИ

За предпазване от разширени вени

img

ПОЛЕЗНИ УПРАЖНЕНИЯ

За добра венозна циркулация

img

ОНЛАЙН ТЕСТ

Страдате ли от венозна болест?

img

СВЕТОВНА ЗДРАВНА СЕДМИЦА НА ИНОТЕК

Научете повече на www.IWHW.Online